©2020 by "Psykologisk fleksibilitet i næringslivet"

Stress psyflex.jpg

Hva får bedriften igjen ved å gjøre medarbeidere mer "robuste"?

"PSYKOLOGISK FLEKSIBILITET" - STRESSMESTRING - RESILENCE

 

Lær forskningsbaserte metoder å møte stress og emosjonelt trykk på. 

"Alle" vet at stress og emosjonelt trykk over tid har nevrofysiologiske konsekvenser! En for stor belastning fra arbeid- og hverdag reduserer raskt vår kapasitet og prestasjonsevne grunnet innvirkningen dette negative trykket har på kognitive evner (bl.a. hukommelse, beslutningsevne, oppmerksomhet, initiativ m.m.) og generell helse.


En "fare" som gjør at vi ikke tar tak når vi burde er at vi "tilpasser" oss stadig høyere doser og ikke selv legger merke til de fysiologiske endringene. Allikevel kommer det et tidspunkt når vi legger merke til det!  

Vi foreleser, coacher og kurser organisasjoner- og næringsliv i fundamenter fra den psykologiske tilnærmingen "aksept- og forpliktelsesterapi" (ACT) tilpasset næringslivet som utvikler en stadig viktigere "psykologisk fleksibilitet" og robusthet. Forskning sannsynliggjør at etterlevelse av metodens 6 prinsipper utvikler;

  • En sterkere bevissthet og distanse fra tanker, følelser og fornemmelser (i stedet for å unngå, møtes ubehag på spesifikke måter som utvikler og styrker fleksibilitet)

  • Større aksept overfor sterke og hemmende emosjoner (gjennom måten å møte det på)

  • Klarere forhold til egne mål og verdier (som trigger motivasjon til å gjøre det viktige på tross av eventuelle hemmende tanker og følelser)


Dette igjen viser seg å føre til sterkere prestasjoner, økt produksjon og det med mindre stress og bedre helse.

SE MER OM VÅRT 2-DAGERS KURS OM HVORDAN MEDARBEIDERE KAN UTVIKLE EN STERKERE PSYKOLOGISK FLEKSIBILITET. 

 
 

"The stress response is supposed to be short-lived becuase it wears down your body, your health and our energy"

Stress was never meant to be a 24/7 experience

 

"Willingness to feel uncomfortable emotions is really what it's all about"

Steven C. Hayes, PhD

Young beautiful arab woman wearing winte
 

Kontakt

Karsten Nilsen

Tlf.: 952. 07 390

E-post: karsten@holdning.no

 

Kontakt